MIR'91

Symulacja warsztatowa

Mir'91 jest oparty na rzeczywistych wydarzeniach

Wyjątkowa symulacja, która odbywa się częściowo w przestrzeni wirtualnej a częściowo w realnej.
W czasie symulacji przenosimy się na stację kosmiczną Mir w czasie finalnej misji STS-91. Naszym celem jest zrealizowanie jak największej liczby zadań, które składają się na misję.

Symulacja jest prowadzona przez facylitatora. Wszyscy uczestnicy grają razem i przebywają w tej samej przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej. Mistrz Gry (certyfikowany facylitator) może dopasować przebieg symulacji do potrzeb grupy na wiele sposobów. Mir'91 może zostać użyty do pracy z szerokim zakresem zjawisk związanych z planowaniem i organizacją pracy w grupie.

DLA KOGO

Symulacja może zostać poprowadzona dla zespołu pracowniczego, grupy kierowników średniego szczebla lub dla zarządu. Szef może brać udział w warsztacie lub tylko go obserwować. Ta symulacja buduje silne poczucie wspólnoty i premiuje współpracę.

ZASTOSOWANIA

  • zarządzanie zespołem;
  • Agile, Scrum, samoorganizacja;
  • współpraca;
  • przywództwo;
  • budowa kompetencji zespołu;
  • planowanie;
  • komunikacja;

ORGANIZACJA

Symulacja może być prowadzona przez dowolny czas, zgodnie z planem prowadzącego. W czasie warsztatu symulacja może być wielokrotnie zatrzymywana i wznawiana, przeplatając inne treści. Minimalny użyteczny czas warsztatu to 2h Liczba uczestników to 5-100 osób

CENA

Prosimy o kontakt w celu przedstawienia oferty.
Telefon +48 600 216 716
Email grzegorz.nawara@ignifer-labs.com


Zupełnie niespotykana [symulacja]

Uczestnik warsztatu
Konferencja SuperDojo

Przywróciliście mi wiarę w [narzędzia] kooperacyjne! Dziękuję

Uczestnik warsztatu
Informacja zwrotna po warsztacie

Co, już koniec? Zagrajmy jeszcze raz!

Uczestnik warsztatu
Informacja zwrotna po warsztacie

Bardzo spokojna atmosfera gry. Jest czas na zaplanowanie wszystkiego i dogadanie się w zespole.

Uczestnik warsztatu
Informacja zwrotna po warsztacie

Bardzo ciekawe narzędzie do zrozumienia roli lidera. Zobaczyłem siebie wśród innych w zupełnie nowy sposób.

Uczestnik warsztatu
Informacja zwrotna po warsztacie