O NAS

Gry i symulacje warsztatowe

Wspieramy trenerów biznesu nowoczesnymi narzędziami symulacyjnymi

Zaangażowanie uczestników szkolenia jest dla trenera bardzo dużym wyzwaniem. Na każdym szkoleniu trener musi wygrać z rwącym potokiem tysięcy spraw do załatwienia w głowie każdego z uczestników. Tylko wtedy ma szansę, żeby skutecznie przekazać swoją wiedzę. Zaangażowanie jest szczególnie wazne, kiedy trener dotyka złożonych tematów.

Głównym problemem powodującym brak zaangażowania jest tempo współczesnego świata i pośpiech, który prowadzi do nieefektywnego wykorzystania czasu.

Obecnie najlepszą opcją dla trenera jest skrócenie i uproszczenie przekazywanego materiału (“mniej znaczy więcej”). Oczywiście prowadzi to do zarzutów o powierzchowności i/lub trywialności szkolenia. Wraz ze wzrastaniem tempa naszego życia problem będzie się wyłącznie nasilał.

Gdyby tylko istniał lepszy sposób na zaangażowanie uczestników bez utraty złożoności przekazywanej wiedzy, trenerzy mogliby skrócić o połowę czas szkoleń i podnieść ich wartość merytoryczną. Wtedy uczestnicy szkoleń lepiej wykorzystaliby swój czas przeznaczony na rozwój. Widać tu wspaniałą szansę na to, aby poprawić jakość życia bardzo wielu ludzi.

Ignifer Labs

Ignifer Labs
KASZTANOWA 3
62-090 KIEKRZ
NIP: 6331849614R
REGON: 634484085

Kontakt

Grzegorz Nawara
+48 600216716
grzegorz.nawara@ignifer-labs.com