Bożena Janowska

Certyfikowany Mistrz Gry

Trener biznesu, coach, facylitator, konsultant zarządzania i HR, psycholog, doradca zawodowy

Praktyk biznesu, menadżer z wieloletnim doświadczeniem zawodowym W branży szkoleniowo doradczej pracuje od 2001 roku.

Jako trener specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzi projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR), oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. Coach ICC, prowadzi sesje coachingu menadżerskiego, coachingu indywidualnego oraz coaching zespołowy.

Doradca zawodowy w projektach z zakresu odkrywania potencjału zawodowego oraz aktywizacji zawodowej w procesach indywidualnych i grupowych. Współpracowała z Uniwersytetem Łódzkim, obecnie prowadzi zajęcia w Akademii Leona Koźmińskiego i Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre. Praktyk Insightful Profiler™ (iP121) oraz PRISM Brain Mapping. Absolwentka Akademii Konsultantów Zarządzania w podejściu systemowym wg AT. Ponadto posiada certyfikaty APMG International z zakresu Facilitation Foundation®, AgilePM® oraz Change Management®.

Dotychczas z jej usług w zakresie projektowania i realizacji procesów rozwojowych oraz doradztwa korzystały firmy między innymi z branż: informatyczna, ubezpieczeniowa, hotelarska, finansowa, automotive, telemarketingowa, kosmetyczna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, administracja państwowa, organizacje samorządowe i pozarządowe, sieci handlowe i firmy produkcyjne.


Jako trener specjalizuję się w obszarach związanych z zarządzaniem, psychologią organizacji, HR i rozwojem osobistym. Jako konsultant prowadzę projekty rozwojowo – doradcze dotyczące określania, budowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych (HR), oraz strategii zarządzania w organizacji w podejściu systemowym. Prowadzę sesje coachingu menadżerskiego, coachingu indywidualnego oraz coaching zespołowy.

Bożena Janowska