Certyfikacja

Proces certyfikacji Mistrza Gry

PROSTY MODEL LICENCYJNY

Opieramy się na prostym modelu licencyjnym i wkładamy dużo pracy w prawidłowe przygotowanie trenera do prowadzenia warsztatu symulacyjnego.

INDYWIDUALNIE USTALANY PRZEBIEG

Proces certyfikacji przygotowuje trenera teoretycznie i praktycznie do prowadzenia symulacji. Nowy trener jest zwykle gotowy do poprowadzenia pierwszego warsztatu już po kilku dniach.

Przebieg procesu certyfikacji jest ustalany indywidualnie i obejmuje zwykle:

  • wprowadzenie do mechaniki gry (zdalnie, ok. 30 minut),
  • wprowadzenie do naszej autorskiej metody prowadzenia warsztatów symulacyjnych (zdalnie, ok. 45 minut),
  • udział w warsztacie pokazowym jako uczestnik (ok. 2h),
  • udział w warsztacie pokazowym jako obserwator (ok. 2h),
  • samodzielne poprowadzenie treningowego warsztatu,
  • wsparcie telefoniczne doświadczonego Mistrza Gry (certyfikowanego prowadzącego z wieloletnim doświadczeniem),
  • poprowadzenie raz na rok warsztatu z superwizją w celu wymiany doświadczeń.

WARSZTATY DOSKONALĄCE

Prowadzimy również intensywne warsztaty metodyczne w niewielkich grupach (train-the-trainer).

Celem warsztatów metodycznych jest:

  • praktyczny trening prowadzenia symulacji,
  • pogłębienie wiedzy o działaniu symulacji,
  • wymiana doświadczeń i dyskusja o kierunkach rozwoju symulacji.

Warsztaty metodyczne trwają zwykle 4-6 godzin. Cena każdego warsztatu metodycznego jest ustalana indywidualnie w zależności od liczby i doświadczenia uczestników.