Artur Rzepecki

Certyfikowany Mistrz Gry

Executive & Leadership Coach, niezależny doradca personalny prowadzący projekty rozwojowe dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej

Jego doświadczenia zawodowe to zarządzanie obszarem rekrutacji, szkoleń i planowania rozwoju w dużych organizacjach.

Początkowo przez kilka lat związany z branżą FMCG budował programy i praktyki HR, które zostały wdrożone również w innych krajach Europy Wschodniej. Do końca 2003 roku, przez ponad cztery lata kierował rekrutacją i rozwojem pracowników w Polkomtelu. Od stycznia 2004 do końca 2009 był Partnerem w Aretes Consultants gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów executive search oraz rozwinął i był odpowiedzialny za praktykę coachingową. Od początku 2010 roku działa jako niezależny coach i konsultant.

Artur posiada akredytację na poziomie PCC w ICF, zrealizował ponad 3500 godzin coachingu głównie dla kadry najwyższego szczebla.,

W okresie od IV 2009 do IV 2011 był Prezesem Polskiego Oddziału International Coach Federation.

Prowadzi indywidualne programy rozwojowe głównie dla menedżerów z dużym doświadczeniem, prowadzi również coaching zespołów. Współpracując z kadrą kierowniczą wyższego szczebla wspiera rozwój umiejętności przywódczych, współpracy, oraz efektywność osobistą i skuteczność w zakresie komunikacji interpersonalnej.


Prowadzi indywidualne programy rozwojowe głównie dla menedżerów z dużym doświadczeniem, prowadzi również coaching zespołów. Współpracując z kadrą kierowniczą wyższego szczebla wspiera rozwój umiejętności przywódczych, współpracy, oraz efektywność osobistą i skuteczność w zakresie komunikacji interpersonalnej.